ปลูกต้นไม้อะไรดีเสริมฮวงจุ้ยให้บ้าน

การปลูกต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย เป็นอะไรที่มีมาช้านาน บ้างก็ดูตามรูปลักษณ์ภายนอก เช่น มีหนาม มียาง หรือมีกิ่งก้านยังไง บ้างก็ดูจากชื่อที่มีความหมายดีหรือไม่ดี เช่น ดอกลั่นทม แต่ก่อนห้ามปลูกในบ้าน พอเปลี่ยนเป็น ลีลาวดี ก็นิยมนำมาปลูกในบ้านกัน นั่่นแสดงให้เห็นว่า ชื่อ และลักษณะของต้นไม้มีผลต่อฮวงจุ้ยของบ้าน ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาแน่นอน

ความเชื่อแบบคนไทย
ความเชื่อของคนเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในบ้าน มีมาแต่โบราณ ถึงสมัยนี้จะเป็นยุค 4.0 หรือ 4G ก็แล้วแต่ เรื่องความเชื่อของการปลูกต้นในบ้านก็ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบัน แม้แต่โครงการบ้านจัดสรร สวนสาธาณะ โรงแรม บริษัท ห้างร้านต่างๆ ดูเรื่องฮวงจุ้ยของการนำต้นไม้เข้าปลูกด้วยเช่นกัน

เพราะการปลูกต้นไม้หรือปลูกดอกไม้ในบ้านหรือสถานที่ต่างๆนั้น จะส่งผลต่อคนอยู่อาศัย หรือแม้แต่กระทั่งในหมู่บ้าน เพราะเชื่อว่าถ้าปลูกดอกอะไรจำนวนมาก คนที่อยู่บริเวณนั้นก็จะได้รับอิทธิพล เช่น ถ้าหมู่บ้านนั้นปลูกดอกลีลาวดีทั้งหมู่บ้าน แสดงว่า คนในหมู่บ้านชอบการพักผ่อน ซึ่งไม่เหมาะกับการค้าขาย หากมีคนค้าขายก็เชื่อว่าจะค้าขายไม่ดี แต่ถ้าหมู่บ้านไหนมีการปลูกดอกพิทูเนีย ก็แสดงว่าหมู่บ้านนั้นมีความขยัน เพราะดอกพิทูเนียจะเปลี่ยนทุก 3 เดือน แสดงให้เห็นว่าเจ้าของบ้านมีงานทำตลอดเวลา หากมีคนค้าขายก็จะขายดีเจริญรุ่งเรือง คนที่ตกงาน ก็พลอยได้งานทำไปด้วย

ความเชื่อแบบคนจีน
คนจีนก็มีความเชื่อเรื่องการปลูกต้นไม้ในบ้านไม่ต่างจากคนไทย แต่มีมุมมองที่ต่างกันออกไป คนจีนเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้บ้าน แต่ทางฮวงจุ้ยจะไม่ถือความหมายที่ดีของชื่อต้นไม้ แต่จะให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่า เช่น ไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม มียางที่ทำให้คัน ต้นไม้ที่มีกิ่งเยอะแยะไม่เป็นระเบียบ เพราะอาจจะมีงูมาอาศัยอยู่ ทำให้เกิดอันตราย

ไม่ว่าจะเชื่อแบบไทยหรือเชื่อแบบจีน ความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ก็ยังคงมีอยู แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ควรคำนึงถึง คือ ถ้าไม่มีพื้นที่บ้านมากพอ ไม่แนะนำให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ เพราะจะทำให้รากเข้าไปไชใต้พื้นบ้าน ทำให้บ้านร้าว และมีปัญหาได้ และกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่อาจจะหัก หรือโค่นลงในบ้าน ทำให้เกิดอันตรายทั้งตัวบ้านและผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะ

ปลูกต้นอะไรเพื่อเสริมฮวงจุ้ย
ความเชื่อนี้อาจจะขึ้นอยู่กับส่วยบุคคล บางคนเชื่อว่าการปลูกต้นไผ่รอบบ้านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกัน ปกป้องไม่ให้อันตรายเข้ามาใกล้ การปลูกต้นสน จะททำให้มีพลังชีวิต มีชีวิตที่ยืนยาว หากบ้านอยู่ใกล้สถานที่ เช่น วัด สุสาน โรงพยาบาล อาจจะได้รับพลังลบ ก็ควรปลูกต้นไม้ไว้ป้องกันพลังลบไว้ด้านที่สถานที่เหล่านี้ตั้งอยู่ด้วย และปลูกไม้ผล เช่น ต้นส้มให้โชคลาภ มะนาวให้ความสัมพันธ์ที่ดีในบ้าน ทับทิมส่งเสริมความรัก

การปลูกต้นไม้ให้มีพลังสนับสนุน
ต้องปลูกไว้หลังบ้าน เพราะต้นไม้เปรียบเสมือนแรงสนับสนุน และความมั่นคงดั่งภูเขา

ข้อห้ามในการปลูกต้นไม้ในบ้าน
นอกจากความเชื่อในการปลูกต้นไม้แล้ว ข้อห้ามก็มาคู่กันเสมอ ดังนั้น หากใครมีความเชื่อเรื่องการปลูกต้นไม้ในบ้าน ก็ต้องระวังในเรื่องข้อห้ามด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีข้อห้ามต่างๆ ดังนี้ ค่ะ
– การปลูกต้นไม้ ไม่ควรให้กิ่งไม้มาสัมผัสตัวบ้านด้วย เพราะจะมีพลังลบมาสู่่ตัวบ้าน
– ไม่ปลูกต้นไม้บังประตูบ้าน เพราะเป็นการกั้นพลังเรื่องการเงิน การงาน ทำให้ชีวิตลำบาก เพราะมีสิ่งมาปิดก้นไว้
– ไม่ปลูกต้นไม้กลางบ้าน เพราจะทำให้บ้านมีปัญหาเรื่องการเงิน
– อย่าเก็บต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาหรือตายแล้วไว้ในบ้าน เพราะจะส่งผลไม่ดีต่อคนป่วยหรือผู้สูงอายุในบ้าน

ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน
นอกจากข้อห้ามแล้ว ยังมีความเชื่อว่าต้นไม้บางชนิด ไม่ควรนำเข้ามาปลูกในบ้าน เช่น
1 ต้นมะละกอ สาเหตุมาจากชื่อ เพราะคำว่า มะระ แปลว่า ตาย และคำว่า ละกอ แปลว่าแยกออกจากกัน หมายถึงทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว จึงไม่ควรปลูกมะละกอไว้ในบ้าน แต่หากต้องการปลูกมะละกอไว้ทานก็ควรปลูกริมรั้วด้านนอกบ้าน
2 ต้นชบา เพราะเชื่อว่า ต้นชบาเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ดี ความโชคร้าย ความไ่ม่ดีไม่งาม เพราะคนในสมัยโบราณมั นำไปสวมคอหนุ่มสาวสมัยก่อนที่ลักลอบได้เสียกัน และสวมคอให้กับนักโทษประหารชิต จึงเชื่อว่าไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน จำทำให้เกิดเรื่องร้ายๆต่ามมา
3 ต้นชวนชม เป็นที่น่าแปลก เพราะต้นชบาเป็นที่นิยมปลูกในปัจจุบัน แต่มีความเชื่อเกี่ยวกับต้นชวนชม ว่าหากบ้านใดมีลูกสาวและปลูกต้นชวนชม จะเป็นการดึงหนุ่มเข้าไปในบ้านจนเกิดเรื่องเสื่อมเสียและเรื่องเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามได้
4 ต้นรัก ชื่อก็มีความหมายดี แต่คนโบราณเชื่อว่า การปลูกต้นรักในบ้านจะทำให้ความรักมีปัญหา เกิดความยุ่งยาก มีเรื่องตัณหาราคะเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้าน
5 ต้นมะรุม ถึงจะเป็นต้นไม้ที่ให้ผลไว้รับประทานและหลายบ้านนิยมปลูกไว้เพื่อประกอบอาหาร แต่คนโบราณเชื่อว่า หากปลูกต้นมะรุมในบ้าน จะมีเรื่องร้ายๆมารุมเร้า ทำให้ชีวิตยุ่งยากสับสนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้น จึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้าน

จริงๆแล้วมีต้นไม้อีกหลายชนิด ที่คนโบราณเชื่อว่า ไม่ควรเอาปลูกในบ้าน ซึ่งจะสังเกตได้ว่า คนโบราณจะดูจากชื่อของต้นไม้ หากชื่อไม่ดีไม่เป็นมงคล ก็จะไม่นำมาปลูก หรือ ต้นไม้นั้นมีที่ไปที่มาไม่ได้ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้านในอดีต ก็จะไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านเช่นกัน

เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคน ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็เห็นเอาต้นไม้ต้องห้ามมาปลูกในบ้าน ก็มีให้เห็นมากมายในปัจจุบัน แต่อย่างว่าละคะ ทำแล้วสบายใจ ไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะ ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่อย่างน้อยการปลูกต้นไม้ในบ้าน ก็ทำให้บ้านดูร่มรื่น และทำให้บรรยากาศภายในบ้านสดชื่นสบายตา